Ηλεκτρολόγος στην Αλεξανδρούπολη

 

Βιτάλιος Σαλαβασίδης

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός

με έδρα την Αλεξανδρούπολη
Απόφοιτος Πολυτεχνείου με βαθμό «Άριστα»

Εμπειρία άνω των 20 ετών

 
Ανάληψη ηλεκτρολογικών εργασιών παντός τύπου:

 • Έκδοση πιστοποιητικών  Δ.Ε.Η.
 • Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών συστημάτων
 • Πλήρης ηλεκτροδότηση κτηρίων μικρής και μεγάλης κλίμακας
 • Εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών μονάδων
 • Επανέλεγχοι - ανίχνευση βλαβών
 • Ανακαινίσεις ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • Εκτίμηση, αξιολόγηση και επιτήρηση ηλεκτρολογικών εργασιών
 • Μελέτη εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με σύγχρονες ηλεκτρολογικές εφαρμογές

Αξιόπιστη εργασία με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, τήρηση υψηλών προδιαγραφών με παράλληλη διατήρηση χαμηλού κόστους.


Για άμεση αποκατάσταση βλάβης καθώς όμως και θέματα ανάληψης έργων παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο (+30) 6942598882

Η κύρια δραστηριότητα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Θράκης παρόλα αυτά προτάσεις για απομακρυσμένες τοποθεσίες έργων μπορούν να εξετασθούν περαιτέρω και να ληφθούν ανάλογα στα υπόψη.

Ένδειξη σοβαρής προσέγγισης και βέλτιστης αποπεράτωσης αναληφθέντων έργων αποτελούν τα επιτυχώς ολοκληρωμένα project μέχρι σήμερα. Κρίνεται απαραίτητο να τονισθεί ότι υπήρξε σημαντική συμβολή καθ' όλα τα στάδια ενός έργου, από την έναρξη έως τη παράδοση. Επίσης μερικά έργα αποτέλεσαν ιδιαίτερες περιπτώσεις από πλευράς ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων για ευνόητους λόγους. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά έργα, ορισμένα εκ των οποίων διεκπεραιώθηκαν στα πλαίσια πλήρους ανάληψής τους:

 • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
 • Hotel Thraki Palace
 • Προμηθευτική Έβρου
 • Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
 • Γενικό Λύκειο Ορεστιάδας
 • Στρατιωτικό Κέντρο Ορεστιάδας
 • Εργατικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης
 • Υπεργολαβία: Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης
 • Υπεργολαβία: Πυροσβεστικό Σώμα της Αλεξανδρούπολης
 • Εγκατάσταση, σύνδεση και συντήρηση φωτοβολταϊκών μονάδων

 

Για άμεση αποκατάσταση βλάβης καθώς όμως και θέματα ανάληψης έργων παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο (+30) 6942598882